Nồi hơi, lò hơi

Lò hấp sấy

Thiết bị áp lực

Dây chuyền thiết bị

thông tin liên hệ
Mr Hiếu
- 091 686 0161

Nồi hơi - Lò hơi

Nồi hơi công suất 750 KG hơi/giờ
Nồi hơi công suất 750 KG hơi/giờ
Lò hơi đốt than công suất 1 tấn
Lò hơi đốt than công suất 1 tấn
Nồi hơi đốt than công suất 2 tấn
Nồi hơi đốt than công suất 2 tấn
Lò hơi 2,5 tấn đốt hỗn hợp
Lò hơi 2,5 tấn đốt hỗn hợp
Nồi hơi, lò hơi 7 tấn
Nồi hơi, lò hơi 7 tấn
Nồi hơi đốt than, củi công suất 5 tấn
Nồi hơi đốt than, củi công suất 5 tấn

Lò hấp - Lò sấy

Lò sấy gỗ công suất 10 - 30 khối
Lò sấy gỗ công suất 10 - 30 khối
Vì sao nên sấy gỗ
Vì sao nên sấy gỗ

Thiết bị áp lực

Nồi hơi đốt than công suất 2 tấn
Nồi hơi đốt than công suất 2 tấn
Lò hơi 2,5 tấn đốt hỗn hợp
Lò hơi 2,5 tấn đốt hỗn hợp
Nồi hơi, lò hơi 7 tấn
Nồi hơi, lò hơi 7 tấn
Thiết bị tắm bùn khoáng
Thiết bị tắm bùn khoáng
Vì sao nên sấy gỗ
Vì sao nên sấy gỗ